Nhảy đến nội dung
x

Danh sách SV quá hạn đào tạo đợt tháng 6/2018 - CQ

Khoa CNTT thông báo danh sách SV quá hạn đào tạo đợt tháng 6/2018 - CQ (file đính kèm).

SV liên hệ VP khoa làm đơn xin gia hạn trước ngày thứ 3, 26/6/2018.

Trân trọng./.

Khoa CNTT

Post room
Thông báo