Nhảy đến nội dung
x

Danh sách SV bị xử lý học vụ quá hạn đào tạo tháng 5/2018 - Hệ Liên thông

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên hệ liên thông danh sách quá hạn đào tạo tháng 5/2018 (lớp 12250301)

Thời gian nộp đơn gia hạn: đến hết ngày 11/6/2018 - tại VP khoa C004

Trân trọng./.

Post room
Thông báo