Nhảy đến nội dung
x

Danh sách sinh viên nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt 2

Thân chào các bạn sinh viên,

Khoa CNTT thông báo đến các bạn về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng đợt 2:

  • Địa điểm: Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng.
  • Thời gian: Từ ngày 19/07/2018
TT MSSV HỌ VÀ TÊN  
1 266 51480001 Vũ Tiến Thịnh
2 271 51480048 Tạ Hoàng Lân
3 272 51480052 Vũ Quốc Nguyên
4 273 51480057 Đoàn Thanh Nhựt
5 274 51480062 Ngô Quốc Quy
6 275 51480071 Nguyễn Công Duy
7 283 51480128 Trần Đình Minh Trí
8 287 51480135 Nguyễn Khương Duy
9 291 51480153 Nguyễn Văn Trí
10 292 51480157 Đỗ Thị Kim Xuyến