Nhảy đến nội dung
x

Đăng kí tham gia buổi làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JAIST)

Thân chào các bạn sinh viên,

Để cung cấp các thông tin cho sinh viên về kiến thức liên quan đến ngành CNTT và cơ hội học tập tại Viện Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JAIST) , Khoa CNTT tổ chức buổi làm việc cùng Viện JAIST  với thông tin như sau:

Thân mời các bạn sinh viên đăng kí tham dự.
Trân trọng.