Nhảy đến nội dung
x

Đăng kí tham dự Seminar của GS. Lee Sanghyuk (cập nhật nội dung seminar)

Khoa CNTT thông tin đến các bạn sinh viên về việc đăng kí tham gia buổi Seminar GS.Lee Sanghyuk :

Các bạn sinh viên đã đăng kí tham gia, vui lòng sắp xếp thời gian tham dự đúng giờ.

Trân trọng.