Nhảy đến nội dung
x

Đăng kí môn học bổ sung HK1/2019-2020 với K23

Khoa CNTT thông báo thời gian đăng kí môn học bổ sung với K23 (HK1/2019-2020)

Các môn học Khoa mở:

- Phương pháp lập trình

- Giải tích ứng dụng cho CNTT

- Tổ chức máy tính

SV có nhu cầu trả nợ lưu ý đăng kí theo thời hạn trên thông báo đính kèm

Trân trọng./.