Nhảy đến nội dung
x

Đăng kí học song song Thực tập nghề nghiệp và Kiến tập công nghiệp

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên K19 và K20 như sau:

Sau khi Khoa thống nhất với nhà trường, SV có thể đăng kí song song 02 môn Thực tập nghề nghiệp và Kiến tập công nghiệp trong HK2/2018-2019

SV đăng kí môn học bổ sung vào Đợt 5: 09h ngày 12/11 – 09h ngày 14/11/2018

Các bạn SV biết được thông tin này vui lòng thông báo rộng rãi các bạn khác cùng đăng kí.

Trân trọng./.