Nhảy đến nội dung
x
Ngày 22/8/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã khai mạc Hội nghị giao ban hè năm học 2021-2022.

Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị giao ban hè năm học 2021-2022

Ngày 22/8/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã khai mạc Hội nghị giao ban hè năm học 2021-2022. TS. Trần Trọng Đạo - Quyền Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; Lãnh đạo tất cả các khoa và đơn vị trực thuộc.

Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của năm học trước và đề ra các mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho năm học sau.

Có 16 báo cáo đề dẫn được các đơn vị đầu mối chuẩn bị và trình bày tại hội nghị. Sau mỗi cáo cáo là phần thảo luận của các đơn vị liên quan để góp ý, đề xuất giải pháp thực hiện cho mỗi nội dung được đưa ra.

Hội nghị giao ban toàn trường là nội dung quan trọng trong hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trong đó, Hội nghị giao ban hè là hội nghị có khối lượng nội dung cần thảo luận nhiều nhất để chuẩn bị cho kế hoạch năm học mới cũng như thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm.

Hội nghị giao ban hè năm học 2021-2022 kéo dài đến hết ngày 23/8/2022.

tdtu

TS. Vũ Anh Đức phát biểu tại Hội nghị.

tdtu

TS. Trần Trọng Đạo chủ trì Hội nghị.

tdtu

Đại diện đơn vị tham gia thảo luận.

tdtu

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị.

Thẻ