Nhảy đến nội dung
x

Công ty TMA Solutions tuyển dụng Fresher chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông

Công ty TMA Solutions tuyển dụng Fresher chuyên ngành CNTT, Điện Tử Viễn Thông.

Quyền lợi:

  • Được đào tạo theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia vào project;
  • Được hưởng 100% lương trong khi được đào tạo;
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

Chi tiết đính kèm!

Trân trọng./.