Nhảy đến nội dung
x

Chương trình ngoại khóa sinh viên Khoa CNTT

Vào ngày 23/09/2018, các bạn sinh viên khoa CNTT đã có chuyến đi ngoại khóa về khu du lịch Cồn Thới Sơn - tỉnh Tiền Giang. Chuyến đi là cơ hội để các bạn sinh viên các khóa cùng giao lưu với nhau, bên cạnh đó là để các bạn mở rộng kiến thức văn hóa, lịch sử tại vùng Miền Tây sông nước.