Nhảy đến nội dung
x

Buổi sinh hoạt định kỳ tháng 03/2019 CLB học thuật ICON

Ngày 25/03/2019 vừa qua tại phòng D0105, CLB học thuật ICON đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ đầu tiên sau 2 tuần ra mắt các nhánh học thuật mới của CLB.

Buổi sInh hoạt định kỳ tháng 03/2019

Buổi sinh hoạt với sự góp mặt của gần như đầy đủ các bạn thành viên của CLB. Trước buổi sinh hoạt các bạn đã được chia thành các nhóm nhỏ từ 5 - 7 thành viên để hoạt động xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của CLB.

Thành viên được chia vào các nhóm nhỏ

Tại buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm của CLB đã triển khai các kênh giao tiếp của CLB cũng như triển khai các dự án phần mềm sắp tới của CLB bao gồm diễn đàn dành cho CLB, trang web chấm bài online cho Khoa CNTT để các bạn thành viên CLB đăng ký tham gia xây dựng cùng nhau.

BCN CLB triển khai dự ánBCN CLB triển khai dự án

Sau phần triển khai dự án và kênh giao tiếp, các bạn thành viên CLB đã sôi nổi tham gia vào trò chơi "Tìm bug sửa bug" do Ban chủ nhiệm CLB đặc biệt chuẩn bị cho buổi sinh hoạt.

Các bạn thành viên CLB tham gia vào trò chơiCác bạn thành viên CLB tham gia vào trò chơiCác bạn thành viên CLB tham gia vào trò chơi

Trong tháng 4/2019, CLB dự kiến sẽ có 4 buổi sinh hoạt bao gồm sinh hoạt chung CLB và sinh hoạt nhánh chuyên ngành.