Nhảy đến nội dung
x

Buổi làm việc với Chungkang College Game School

Chiều ngày 11/06/2018, Khoa Công nghệ thông tin Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ký Thỏa thuận hợp tác với Trường Chungkang.

Nội dung thỏa thuận liên quan đến hợp tác đào tạo, trao đổi Giảng viên và sinh viên, tổ chức các hội thảo chuyên đề, định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên.