Nhảy đến nội dung
x

Buổi làm việc cùng đại diện Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Đài Trung, Đài Loan

Vào lúc 14h30 ngày 29/6/2018, Khoa CNTT đã có buổi làm việc cùng đại diện Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Đài Trung, Đài Loan. Qua buổi làm việc, Khoa CNTT đã có những trao đổi về các chương trình hợp tác trong Master Program, đặc biệt là về Information Engineering & Management.

'

 

'

"