Nhảy đến nội dung
x

Buổi làm việc của GS Dong Ni - Shenzhen University tại Khoa CNTT

Vào ngày 26/03/2018, Khoa CNTT đã có buổi làm việc với GS.Dong Ni - Shenzhen University. Nội dung là  Seminar về lĩnh vực Hệ thống siêu âm thông minh do GS.Dong Ni trình bày và thông qua buổi làm việc, Khoa CNTT đã kí kết biên bản ghi nhớ về việc giới thiệu, trao đổi với các học viên cao học và giảng viên về học bổng Tiến sĩ.