Nhảy đến nội dung
x

Buổi chia sẻ kinh nghiệm "học theo dự án" của GS.Alex Stojcevski

Sáng ngày 13/11/2018, giảng viên Khoa CNTT, Khoa Khoa học ứng dụng, Khoa Điện - Điện tử đã tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm "học theo dự án - Project-based learning" của GS.Alex Stojcevski - Trưởng khoa Phần mềm và Kỹ thuật điện, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Đại học SwinBurne, Australia.

Tại buổi chia sẻ, GS. Alex đã chia sẻ về hình thức dạy học "học theo dự án", cách áp dụng "học theo dự án" vào một môn học cụ thể, vào chương trình đào tạo và những kinh nghiệm của GS. Alex trong quá trình sử dụng hình thức giảng dạy này.

GS.Alex Stojcevski chia sẻ về Project-based learning

Qua buổi chia sẻ kinh nghiệm, các thầy/cô đã hiểu thêm về hình thức giảng dạy "học theo dự án" được áp dụng rất thành công ở nhiều đại học trên thế giới và hướng đến việc từng bước áp dụng thử mô hình này vào giảng dạy môn học tại trường.

Giảng viên tham dự buổi chia sẻ