Nhảy đến nội dung
x

[Apps Cyclone] Tuyển dụng Thực tập sinh

 

Hiện tại, Công ty đang có nhu cầu tìm kiếm các ứng viên tài năng cho vị trí: 

ü  06 Mobile Developer Intern (03 Android, 03 iOS)

ü  03 React Native / Flutter Developer Intern

ü  03 PHP Developer Intern

ü  03 Front-end Developer Intern

ü  03 .Net Developer Intern

ü  04 QC Intern

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển dụng vui lòng xem tại link: https://drive.google.com/drive/folders/0B62K72O6X9EvMHlHVnFRNExLdDA?usp=sharing

Hoặc tham khảo trên trang Facebook của Apps Cyclone: https://www.facebook.com/AppsCyclone/