Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và Truyền thông Dữ liệu (MMT&TTDL) tại khoa CNTT, trường ĐH Tôn Đức Thắng được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho người học tiếp cận những kiến thức lý thuyết nền tảng, những kỹ năng thực hành chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông; có hiểu biết về ngành nghề được đào tạo, đủ khả năng để tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để có thể tự nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng kiến thức đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội.

Đối với các kiến thức nền tảng: Người học sẽ được trang bị các kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ; những kiến thức về mạng máy tính, kỹ thuật truyền thông dữ liệu, định tuyến và chuyển mạch, an ninh mạng, quản trị mạng, mạng không dây, phân tích và thiết kế mạng, lập trình mạng, truyền thông di động, truyền thông đa phương tiện, tính toán song song, lập trình phân tán, …. Đặc biệt, người học sẽ được thực tập dự án tại doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các vị trí khác nhau trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức phát triển và ứng dụng CNTT như: phân tích, thiết kế, quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản trị và giám sát an ninh mạng, bảo mật mạng, kỹ sư phát triển phần mềm trong các nhà cung cấp dịch vụ mạng và truyền thông, các công ty phát triển phần mềm và hệ thống CNTT hàng đầu trong và ngoài nước; có tư duy logic tốt, có năng lực sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên môn, có năng lực tự học để nắm bắt tri thức, công nghệ, kỹ năng mới trong phát triển các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông dữ liệu, thuận lợi trong việc học lên các bậc học cao hơn; ngoài ra sau khi tốt nghiệp có thể trở thành nhà nghiên cứu, hoặc giảng viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN trong cả nước.