Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh Hệ liên kết quốc tế

Sinh viên tham gia chương trình sẽ học 2 năm đầu tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và 2 năm cuối ở một trường đối tác ở nước ngoài (ví dụ trường Đại học Kỹ thuật Ostrava- Cộng hòa Séc). Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế giúp sinh viên tiếp cận với những kinh nghiệm thực tiễn, trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cơ sở toán trong khoa học máy tính, cấu trúc máy tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, hệ điều hành, hệ cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình,… ; Kiến thức cơ sở ngành về toán chuyên ngành, lập trình máy tính, hệ thống máy tính, các ứng dụng của công nghệ thông tin. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng có giá trị quốc tế và thêm cơ hội được làm việc tại nước ngoài và nhận học bổng sau đại học.