Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm là một ngành kỹ thuật có liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc sản xuất phần mềm chuyên nghiệp từ giai đoạn đầu của đặc tả hệ thống cho đến lúc vận hành & duy trì hệ thống sau khi đưa vào sử dụng. Sinh viên ngành này được đào tạo những kiến thức cơ bản và nâng cao liên quan đến quy trình phát triển phần mềm một cách chuyên nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ cụ thể trong nền sản xuất của xã hội. 

Đối với kiến thức nền tảng, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về toán học; phương pháp lập trình; cấu trúc dữ liệu và giải thuật; mạng máy tính và cơ sở dữ liệu. Sinh viên cũng được đào tạo tiếng Anh, các kiến thức về xã hội nhân văn và các kĩ năng mềm nhằm nâng cao năng lực và phát triển toàn diện bản thân.
Đối với kiến thức chuyên ngành, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ phần mềm bao gồm các quy trình phát triển phần mềm, các phương pháp và công cụ hỗ trợ liên quan đến các hoạt động chính yếu trong quá trình phát triển phần mềm chất lượng cao bao gồm:

  • Thu thập và phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm từ khách hàng
  • Thiết kế phần mềm 
  • Phát triển phần mềm
  • Đảm bảo chất lượng phần mềm
  • Các hoạt động vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm
  • Các hoạt động triển khai thực hiện và quản lý các dự án phát triển phần mềm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sau sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng mà không phải mất thời gian đào tạo lại. Sinh viên có thể tham gia thị trường gia công phần mềm; có khả năng lập trình, phát triển các phần mềm trên các nền tảng khác nhau như nền tảng web, nền tảng di động, hệ thống nhúng …; có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và vận hành các hệ thống phần mềm.