Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh ngành Khoa học máy tính

Ngành Khoa học máy tính (KHMT) tại Khoa CNTT, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đào tạo kỹ sư KHMT có kiến thức lý thuyết và kỹ thuật tính toán làm nền tảng cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống phần mềm máy tính. Sinh viên được học các kiến thức căn bản và chuyên sâu về KHMT mà được lựa chọn một trong hai chuyên ngành: Hệ thống thông tin hoặc Tính toán thông minh.

Đối với kiến thức nền tảng, sinh viên được học các môn toán đại số và giải tích, xác suất thống kê ứng dụng trong CNTT; học các ngôn ngữ lập trình; học phân tích bài toán và các cấu trúc dữ liệu cũng như giải thuật; học các khái niệm và kĩ thuật cơ bản trong mạng và truyền thông máy tính, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm; được thực tập tại doanh nghiệp. Sinh viên cũng được đào tạo tiếng Anh, các kiến thức về xã hội nhân văn và các kĩ năng mềm là nền tảng kiến thức chung của sinh viên TDTU.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tuyển dụng vào các vị trí:  lập trình viên phát triển phần mềm; phân tích thiết kế hệ thống; quản trị hệ thống; phát triển các hệ thống phần mềm thông minh. Sinh viên có khả năng làm việc không chỉ cho các công ty Việt nam mà còn cho các công ty nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng tự học, khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.  Các sinh viên giỏi có thể được xét học chuyển tiếp lên bậc đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ của Khoa CNTT, Trường đại học Tôn Đức Thắng.