Nhảy đến nội dung
x
Trung tâm ISC Quang Trung kính mời các bạn sinh viên khoa CNTT đến tham dự Seminar tại ISC Quan

Khoa CNTT xin thông báo Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018.

Vào ngày 03-04/04/2018 tại Hội trường 6B, Khoa CNTT tổ chức đối thoại sinh viên với mục đích giải

Vào ngày 31/03/2018, Công ty Gameloft sẽ tổ chức buổi sinh hoạt tháng 03/2018 dành cho nhóm lập t

Vào ngày 26/03/2018, Khoa CNTT đã có buổi làm việc với GS.Dong Ni - Shenzhen University.

Khoa CNTT thông tin đến các bạn sinh viên về việc đăng kí tham gia buổi Seminar GS.Lee Sanghyuk :

Vào lúc 9h30 ngày 25 tháng 03 năm 2018, Sinh viên Khoa CNTT đã có chuyến tham quan Bảo tàng Mỹ Th

Khoa CNTT thông báo về việc tổ chức buổi làm việc với GS Dong Ni - Shenzhen University

        Công ty Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB), 100% vốn nước ngoài, là một liên

   Trong phòng mạch một bác sĩ khá nổi tiếng tại Sài Gòn, bệnh nhân ngồi trật tự trên những chiếc

     Sau 2 tuần diễn ra sôi nổi (04/03/2018 - 18/03/2018), Hội thao sinh viên khoa Công nghệ thôn

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên về địa điểm tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận đợt TN th