Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2019
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2019 SV xem file và lưu ý các mốc thời gian quan trọng.
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 01/2019
SV lưu ý đăng ký xét tốt nghiệp theo đúng thời gian từ ngày 10/12 -->16/12/2018 (SV không đăng ký sẽ không được xét tốt nghiệp Đợt tháng 1/2019)
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin
Đăng kí học song song Thực tập nghề nghiệp và Kiến tập công nghiệp
SV có thể đăng kí song song 02 môn Thực tập nghề nghiệp và Kiến tập công nghiệp trong HK2/2018-2019 trong đợt 5
Thông báo học bổng của Tổng lãnh sự quán Mỹ năm 2019
Khoa CNTT thông tin đến các bạn sinh viên học bổng của Tổng lãnh sự quán Mỹ năm 2019
Nội dung ôn thi Kỹ năng thực hành chuyên môn
Khoa CNTT thông báo Nội dung ôn thi kỹ năng thực hành chuyên môn cho khóa 19 trở về trước.
Danh sách SV quá hạn đào tạo T10/2018
Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên quá hạn đào tạo đợt tháng 10/2018
Nhận hình chụp lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Khoa CNTT thông tin về việc nhận hình chụp lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Nhận bằng tốt nghiệp tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Nhận bằng tốt nghiệp tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Thông tin Lễ tốt nghiệp tháng 09/2018
Khoa CNTT xin thông báo thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 09/2018 là vào ngày 28/09/2018.
[KHẨN] Thay đổi thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp T9/2018
Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 sẽ tổ chức vào ngày thứ Sáu, 28/09/2018
Đăng kí tham dự lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

Khoa CNTT xin thông báo thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 09/2018 là vào ngày 24/09/2018.

Lịch thi lớp vét đợt tháng 08/2018
Lịch thi lớp vét đợt tháng 08/2018
Nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2018

Hiện tại đã có bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 của danh sách sinh viên sau:

Subscribe to Thông báo học vụ