Nhảy đến nội dung
x
Thông tin các sự kiện của Nordic Coder trong tháng 02/2019
Thông tin các sự kiện của Nordic Coder trong tháng 02/2019
Danh sách SV đượt duyệt học lớp vét T2/2019
Danh sách SV được duyệt học lớp vét T2/2019
Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 1/2019
Nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 1/2019
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 (đợt tháng 06/2019)
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 (đợt tháng 06/2019)
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Các học phần bồi dưỡng: Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin
Kết quả xử lý học vụ tháng 10/2018

Khoa CNTT thông báo đến các bạn SV thuộc diện xử lý học vụ quá hạn đào tạo tháng 10/2018 như sau:

Thông tin đăng kí học các học phần chuyên ngành trong chương trình Thạc sĩ 4+1
Khoa CNTT gửi đến các bạn sinh viên lịch học các học phần chuyên ngành trong chương trình Thạc sĩ 4+1
Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập (lớp vét) tháng 4/2018
Khoa CNTT thông báo đến SV Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập (lớp vét) đợt tháng 4/2018 cho SV.
Brochure hướng dẫn cách khai thác Ebook
Để hỗ trợ tốt nhất cho việc khai thác tiện ích từ thư viện, Khoa CNTT gửi đến các bạn sinh viên Brochure  hướng dẫn cách khai thác Ebook
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2019
Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên Kế hoạch tốt nghiệp tháng 4/2019 SV xem file và lưu ý các mốc thời gian quan trọng.
Kế hoạch tốt nghiệp tháng 01/2019
SV lưu ý đăng ký xét tốt nghiệp theo đúng thời gian từ ngày 10/12 -->16/12/2018 (SV không đăng ký sẽ không được xét tốt nghiệp Đợt tháng 1/2019)
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin
Đăng kí học song song Thực tập nghề nghiệp và Kiến tập công nghiệp
SV có thể đăng kí song song 02 môn Thực tập nghề nghiệp và Kiến tập công nghiệp trong HK2/2018-2019 trong đợt 5
Thông báo học bổng của Tổng lãnh sự quán Mỹ năm 2019
Khoa CNTT thông tin đến các bạn sinh viên học bổng của Tổng lãnh sự quán Mỹ năm 2019
Nội dung ôn thi Kỹ năng thực hành chuyên môn
Khoa CNTT thông báo Nội dung ôn thi kỹ năng thực hành chuyên môn cho khóa 19 trở về trước.
Subscribe to Thông báo học vụ