Nhảy đến nội dung
x
Danh sách đủ điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 09/2018

Thân chào các bạn sinh viên,

Nội dung ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2018

​Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên nội dung ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 1/2018

Đăng kí môn thi tốt nghiệp chuyên ngành tháng 1/2018
Đăng kí môn thi tốt nghiệp chuyên ngành tháng 1/2018
Tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng (2017)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng (áp dụng cho khóa nhậ

THÔNG BÁO: Kí tên mở lớp môn Đồ án 1, 2, ứng dụng - HK2/2017-2018
SV thuộc khóa 18 trở về trước có nhu cầu trả nợ môn Đồ án 1, 2 và đồ án ứng dụng trong HK2/2017-2018 thì ghé Văn phòng Khoa để kí tên xin mở lớp.
THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập môn thi KNTHCM đợt tháng 10/2017

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thi kĩ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 10/2017 (cho

THÔNG BÁO: Kế hoạch xử lý quá hạn đào tạo hệ CQ - Khóa 14 ĐH và Khóa 8 CĐ trở về trước

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2017:

THÔNG BÁO: Nộp cuốn luận văn mạ vàng (Khóa 17)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên làm

THÔNG BÁO: Xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, nợ học phí và cảnh báo học vụ đợt tháng 09/2017 (hệ Liên thông, VHVL)

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên liên thông, vừa học vừa làm quá hạn đào tạo, nợ học phí đ

THÔNG BÁO: Nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2017

Khoa CNTT thông tin về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2017 như sau:

THÔNG BÁO: Kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2018 (Chính qui và Liên thông)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch tốt nghiệp tháng 04/2018:

THÔNG BÁO: Về các môn thi Kỹ năng thực hành chuyên môn tháng 10/2017 (ĐH K18 và CĐ K10)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thời gian thi và danh sách các môn thi Kỹ năng thực hàn

Chính Sách Học Bổng Sau Đại Học - TDTU

Khoa CNTT thông báo đến các anh (chị) cựu sinh viên về chính sách học bổng đào tạo sau đại học (t

Subscribe to Thông báo học vụ