Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh đại học liên kết

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VỚI NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 

 1. Đối tượng tuyển sinh, điều kiện tiếng Anh, chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng: 
 1. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc các hình thức tương đương theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 1. Điều kiện tiếng Anh

Sinh viên chưa đạt được trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương, phải tham gia học chương trình tiếng Anh theo qui định của chương trình liên kết.

 1. Chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng

-  Chương trình liên kết cấp song bằng là chương trình học khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được hai bằng Cử nhân, một do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp (viết tắt: ĐHTĐT) và một do Trường đại học đối tác nước ngoài cấp (gọi tắt: Trường liên kết);

-  Chương trình liên kết cấp đơn bằng là chương trình học khi tốt nghiệp sinh viên sẽ nhận được bằng Cử nhân do Trường liên kết cấp.

 

 1. Phương thức xét tuyển:

Trong kỳ tuyển sinh năm 2017, ĐHTĐT thực hiện xét tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học với nước ngoài (gọi tắt: chương trình liên kết), hình thức cấp song bằng và đơn bằng theo hai phương thức sau:

-   Xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT).

-   Xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

1. Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

Thực hiện xét tuyển tối đa 50% chỉ tiêu của từng chương trình liên kết.

1.1.  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 03 học kỳ (HK1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) ở bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Quy ước:

Ký hiệu: HK1 là HK1 Lớp 11; HK2 là HK2 Lớp 11; HK3 là HK1 Lớp 12;

ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học;

ĐTB Môni = (Điểm Môni HK1 + Điểm Môni HK2 + Điểm Môni HK3)/3.

 • Phạm vi xét tuyển: tất cả các chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng.
 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT.
 • Điều kiện: có điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển của 03 học kỳ (HK1,2 và HK1 lớp 12) đạt ≥ 6.5.
 • Điểm xét tuyển = ĐTB Môn1 + ĐTB Môn2 + ĐTB Môn3 + Điểm ưu tiên­.
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/04/2017

1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập ba năm (lớp 10, 11, 12) ở bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển

 • Quy ước:

ĐTB Môn: Điểm trung bình môn học;

ĐTB Môni = (ĐTB Môni lớp 10 + ĐTB Môni lớp 11 + ĐTB Môni lớp 12)/3.

 • Phạm vi xét tuyển:

Chương trình liên kết cấp đơn bằng;

Chương trình liên kết song bằng giữa ĐHTĐT và Trường đại học nước ngoài, nhưng thí sinh chỉ có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào học chương trình do Trường đại học nước ngoài cấp bằng. Khi tốt nghiệp sinh viên chỉ nhận được bằng cử nhân do Trường đại học nước ngoài cấp.

 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT.
 • Điều kiện: có điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12  hoặc 03 năm THPT (lớp 10,11,12) đạt ≥ 6.0.
 • Điểm xét tuyển: được tính bằng 01 trong 02 cách sau:

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12:

Điểm xét tuyển = ĐTB cả năm lớp 12 Môn1 + ĐTB cả năm  lớp 12 Môn2 +  ĐTB cả năm  lớp 12 Môn3 + Điểm ưu tiên;

- Xét tuyển theo kết quả học tập ba năm THPT (lớp 10, 11, 12):

Điểm xét tuyển = ĐTB Môn1 + ĐTB Môn2 + ĐTB Môn3 + Điểm ưu tiên.

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04/05/2017

1.3. Chính sách ưu tiên và nguyên tắc xét tuyển

 • Chính sách ưu tiên: thực hiện các chính sách ưu tiên theo qui định hiện hành trong Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Nguyên tắc xét tuyển:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;

Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn dẫn  đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo tiêu chí phụ để xác định danh sách trúng tuyển (tiêu chí phụ theo bảng đính kèm).

 

2. Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017

 • Chỉ tiêu xét tuyển: thực hiện xét tuyển tối thiểu 50% chỉ tiêu của từng chương trình liên kết.
 • Phạm vi xét tuyển: tất cả các chương trình liên kết cấp song bằng và đơn bằng.
 • Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
 • Điều kiện: đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào bậc đại học do bộ GD&ĐT qui định và đạt mức điểm xét tuyển từng ngành của chương trình liên kết do Trường đại học Tôn Đức Thắng (ĐH TĐT) công bố.
 • Điểm xét tuyển: là điểm của 3 môn (theo tổ hợp) cộng với điểm ưu tiên theo qui định.
 • Chính sách ưu tiên: thực hiện các chính sách ưu tiên theo qui định hiện hành trong Qui chế tuyển sinh đại học hệ chính qui của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Nguyên tắc xét tuyển

-   Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;

-   Trong trường hợp có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét theo tiêu chí phụ để xác định danh sách trúng tuyển (tiêu chí phụ theo bảng đính kèm).

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/07/2017 -31/12/2017, thời gian nhận hồ sơ cụ thể sẽ được qui định trong thông báo tuyển sinh của từng đợt.

 

3. Lưu ý về tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu

Thí sinh tham gia xét tuyển các tổ hợp có môn thi năng khiếu của chuyên ngành kinh doanh thể thao và giải trí biển phải tham gia thi năng khiếu. Ngoài việc nhận kết quả môn năng khiếu do ĐH TĐT tổ chức thi năm 2017, ĐHTĐT công nhận kết quả môn năng khiếu năm 2017 từ các Trường đại học Thể dục thể thao và Đại học sư phạm thể dục thể thao trong cả nước.

 

 1. Danh mục ngành /chuyên ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Trường liên kết

Ngành/chuyên ngành

Hình thức

đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Môn xét tiêu chí phụ

1

Đại học khoa học và ứng dụng Saxion, Hà Lan

Tài chính và kiểm soát

3+1

(Đơn bằng)

30

A00, A01, C01, D01

Toán

Kỹ thuật điện – điện tử

3+1

(Đơn bằng)

30

A00, A01, C01

Toán

2

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan

Tài chính

3+1

(Đơn bằng)

50

A00, A01, C01, D01

Toán

Quản trị kinh doanh quốc tế

3+1

(Đơn bằng)

50

A00, A01, C01, D01

Toán

3

Đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng Hòa Séc

Khoa học máy tính và    công nghệ tin học

2+2

(Đơn bằng)

25

A00, A01, C01

Toán

Điện tử ứng dụng và  thương mại

2+2

(Đơn bằng

25

A00, A01, C01

Toán

4

Đại học Taylor’s, Malaysia

Quản trị nhà hàng

khách sạn

2,5+1,5

(Song bằng)

50

A00, A01, C01, D01

Toán

5

Đại học Fengchia,      Đài Loan

Tài chính

2+2

(Song bằng)

50

A00, A01, C01, D01

Toán

6

Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu, Đài Loan

Quản lý du lịch và

giải trí

2+2

(Song bằng)

50

A01, D01

Tiếng Anh

C00, C01

Ngữ văn

Kinh doanh thể thao   giải trí biển

2+2

(Song bằng)

50

A01, D01, T01

Tiếng Anh

T00

Toán

7

Đại học kinh tế Praha, Cộng Hòa Séc

Quản trị kinh doanh

2+2

(Song bằng)

50

A00, A01, C01, D01

Toán

 

QUY ĐỊNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

 

STT

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

1

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

2

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

4

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

5

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

6

T00

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

7

T01

Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT

 1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu);
 • Phiếu cam kết tham gia chương trình (theo mẫu);
 • 01 Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận xếp loại học lực theo mẫu của ĐHTĐT có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT (xét tuyển theo phương thức 1);
 • 01 Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi, Bản chính nộp bổ sung trong thời gian quy định khi có kết quả trúng tuyển (xét tuyển theo phương thức 2);
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
 • Bản sao chứng minh nhân dân;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ tiếng anh (nếu có);
 • 01 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

 

 1. Cách thức nộp hồ sơ, nơi nhận hồ sơ và chi phí tuyển sinh:
 1. Cách thức nộp hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng 01 trong 02 hình thức:
 • Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 1. Nơi nhận hồ sơ

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001) Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

 1. Chi phí tuyển sinh
 • Chi phí hồ sơ: 50.000 đồng /bộ;
 • Chi phí xét tuyển: 150.000 đồng /hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

 1. Học phí và phí quản lý năm học 2017-2018 (không bao gồm học phí tiếng Anh):

 

STT

Trường liên kết

Ngành/chuyên ngành

Học phí và phí quản lý

giai đoạn 1

(đồng/năm)

1

Đại học khoa học và ứng dụng Saxion, Hà Lan

Tài chính và kiểm soát

36.000.000

Kỹ thuật điện – điện tử

36.000.000

2

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan

Tài chính

36.000.000

Quản trị kinh doanh quốc tế

36.000.000

3

Đại học Kỹ thuật Ostrava, Cộng Hòa Séc

Khoa học máy tính và công nghệ tin học

36.000.000

Điện tử ứng dụng và thương mại

36.000.000

4

Đại học Taylor’s, Malaysia

Quản trị nhà hàng khách sạn

46.000.000

5

Đại học Fengchia, Đài Loan

Tài chính

36.000.000

6

Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu, Đài Loan

Quản lý du lịch và giải trí

36.000.000

Kinh doanh thể thao và giải trí biển

36.000.000

7

Đại học kinh tế Prague, Cộng Hòa Séc

Quản trị kinh doanh

50.000.000