Nhảy đến nội dung
x
""

Sinh hoạt học thuật chủ đề "The Supervisor" của GS. Tim Chen

Vào ngày 29/10/2018, Khoa CNTT tổ chức buổi sinh hoạt học thuật chủ đề "The Supervisor" với sự trình bày của  GS. Tim Chen. Nội dung chuyên đề là những trải nghiệm của GS. Tim Chen trong quá trình hướng dẫn học viên, sinh viên tại các nước. Qua đó giúp Thầy/Cô trong Khoa có thêm kinh nghiệm, nâng cao công tác chuyên môn trong quá trình giảng dạy.