Nhảy đến nội dung
x

Seminar chia sẻ kinh nghiệm học theo dự án

10:00
Phòng A101

GS.Alex Stojcevski hiện là Trưởng khoa Phần mềm và Kỹ thuật điện, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Đại học SwinBurne, Australia. Giáo sư cũng từng làm Trưởng Khoa tại đại học RMIT Hồ Chí Minh trên 5 năm trước khi trở về nước công tác tại đại học SwinBurne.

Nhân dịp GS sang thăm và làm việc tại TDTU, được biết GS là người có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai hình thức dạy học theo dự án (Project-based learning-PBL), Khoa CNTT có đề xuất với GS đến chia sẻ kinh nghiệm cho Khoa CNTT và các Khoa kỹ thuật trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là các môn giảng dạy bằng tiếng Anh.

  • Thời gian: 10g00 Thứ 3, 13/11/2018.
  • Địa điểm: Phòng A101