Nhảy đến nội dung
x

Triển lãm ảnh tập thể lớp - Chủ đề "Shining Friends"

ALL DAY
Sảnh trệt khu C

Triển lãm ảnh tập thể của sinh viên các lớp Khoa CNTT với chủ đề "Shining Friends" diễn ra từ ngày 22 đến ngày 22/10/2018 tại sảnh trệt nhà C - Đại học Tôn Đức Thắng.