Nhảy đến nội dung
x

Liên hệ

Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Công nghệ Thông tin 

Địa chỉ: Phòng C004, Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37755046

Email: khoacntt@tdtu.edu.vn