Nhảy đến nội dung
x

Lịch sử hình thành

Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có tiền thân là khoa Toán – Tin ra đời năm 1997 – cùng thời điểm thành lập trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đến ngày 02/03/2012, Khoa được tách ra và đổi tên thành Khoa CNTT đảm nhận vai trò đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT. 

Từ đào tạo ngành Khoa Học Máy Tính (KHMT) ban đầu, đến năm 2015 Khoa CNTT đã phát triển chuyên sâu 4 chuyên ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính. Năm 2017, chương trình đào tạo bậc cử nhân của Khoa tiếp tục được mở rộng, phát triển thành ba ngành đào tạo bao gồm: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Mạng, Truyền thông Máy tính. Trong đó, ngành KHMT bao gồm bốn chuyên ngành: An toàn Thông tin, Hệ thống Thông tin, Phân tích Dữ liệu, Học máy. Các chương trình đào tạo đều được xây dựng dựa chính theo chương trình tiên tiến của đại học Quốc Gia Singapore (NUS).

Đối với đào tạo sau đại học, năm 2014, Khoa tuyển sinh khóa cao học đầu tiên ngành KHMT. Bên cạnh lớp cao học được mở hằng năm tại cơ sở chính Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Khoa cũng mở một số lớp tại các cơ sở của Trường TĐT tại tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận. Năm 2017, Khoa đã tuyển sinh nghiên cứu sinh KHMT khoá đầu tiên, đẩy mạnh kết hợp việc đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học. Các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ KHMT của Khoa cũng được tham khảo từ các trường nổi tiếng trên thế giới như trường NUS (Singapore), Stanford (Mỹ).

Về tổ chức, từ khi thành lập với chỉ với 5 giảng viên trong đó có 1 tiến sĩ, hiện nay Khoa đã phát triển đội ngũ với 20 cán bộ cơ hữu, trong đó có 1 PGS, 10 tiến sĩ và 7 thạc sĩ. Nhiều tiền sĩ tốt nghiệp từ các trường, viện ở nước ngoài như Nhật, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc.  Đặc biệt với chủ trương phát triển môi trường đại học quốc tế hóa, hiện tại Khoa có 1 tiến sĩ người người Hàn Quốc là giảng viên cơ hữu, và hợp tác với nhiều giáo sư từ các trường tiên tiến ở các nước Mỹ, Nhật, Singapore, Hàn Quốc. Hiện tại Khoa cũng có 4 bộ môn (khoa học máy tính, hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, mạng và truyền thông máy tính) và một phòng thí nghiệm (xử lý ngôn ngữ tự nghiên và khai phá tri thức). Trong giai đoạn tiếp theo, Khoa tiếp tục thu hút nhiều tiến sĩ giỏi, tốt nghiệp các trường tiên tiến về CNTT trên thế về công tác tại Khoa nhằm phát triển một môi trường đào tạo nghiên cứu hiện đại, hiệu quả, quốc tế hóa.

Về đội ngũ giảng viên: Khoa CNTT là một tập thể giảng viên trẻ, đầy tài năng và yêu nghề (Tham khảo chi tiết tại: http://it.tdt.edu.vn/nhan-su). Tập thể này được dẫn dắt bởi đội ngũ cố vấn là những giáo sư/tiến sĩ đầu ngành. Hai trong số những giáo sư cố vấn là GS Thái Trà My và GS Vaclav Snasel.