Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác doanh nghiệp

Với mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững mối liên kết giữa Khoa Công nghệ thông tin (Khoa CNTT) và các doanh nghiệp trong ngành CNTT ở hoạt động tuyển dụng cũng như hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khoa mong muốn thiết lập mối quan hệ thân hữu với doanh nghiệp trong các hoạt động như:

 • Cơ hội việc làm cho sinh viên.
 • Các lớp học chuyên đề nhằm giúp sinh viên lĩnh hội các kỹ năng và kiến thức phù hợp với môi trường thực thế doanh nghiệp.
 • Các học bổng bán phần, toàn phần nhằm hỗ trợ, ươm mầm tài năng cho sinh viên.
 • Định hướng cho sinh viên những xu hướng công nghệ trong tương lại để bắt kịp thời đại.
 • Quảng bá thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh thông tin truyền thông của Khoa.

Khoa CNTT đã và đang xây dựng mối quan hệ thân hữu với tập đoàn và công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam như: Microsoft, IBM, HarveyNash, FPT Software, TMA, GameLoft, LogiGear, Orient, Axon Active, ISB, KMS, NUS, Fujinet Systems JSC, …. Trong đó, Khoa CNTT và doanh nghiệp đã cùng phối hợp triển khai thành công các khóa học chuyên đề và cấp chứng chỉ cho sinh viên như: Microsoft Workshop (với công ty Microsoft Việt Nam), thi và cấp chứng chỉ phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng (do công ty IBM tài trợ), FSoft Summer School (với công ty FPT Software Việt Nam), mô hình phát triển phần mềm Scrum/Agile (với công ty Axon Active Việt Nam), khóa học về kiểm thử phần mềm (với công ty LogiGear Việt Nam), ….

Bên cạnh hoạt động hợp tác đào tạo, Khoa CNTT tự hào là kênh tuyển dụng uy tín của các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam như: TMA, CSC, Axon Active, Harvey Nash, KMS, …. Đồng thời, Khoa CNTT cũng là một trong số các đối tác hợp tác chiến lược của Microsoft Việt Nam, cụ thể là việc triển khai thành công và hiệu quả chương trình Microsoft Imagine Academic Institutions và Microsoft Office 356 Education.

Với những lợi thế và tiềm năng trong hoạt động hợp tác doanh nghiệp của Khoa CNTT, chúng tôi luôn và sẽ sẵn sàng là cầu nối hiệu quả giữa sinh viên và doanh nghiệp đối tác. Thông tin thêm về chương trình hợp tác, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ về:

 • Ông Trần Thanh Phước (Giảng viên, Khoa CNTT). Email: phuoc@it.tdt.edu.vn
 • Ông Dương Hữu Phúc (Giảng viên, Khoa CNTT). Email: phuc@it.tdt.edu.vn

 

------------

With the aim to build and develop a strong and stable relationship between Faculty of Information Technology - Ton Duc Thang University and many companies in IT fields to improve the human resources quality as well as recruitment activities, our faculty would like to establish a relationship with companies in some areas such as:

 • Career opportunities for students.
 • Specialized courses for students to achieve skills and knowledge, also experience in the real enterprise environment.
 • Scholarship for students.
 • Orientation for students about latest technologies.
 • Promoting our partner on our media channels.

​We are collaborating with many top IT companies and corporations in Vietnam, including Microsoft, IBM, HarveyNash, FPT Software, TMA, GameLoft, LogiGear, Orient, Axon Active, ISB, KMS, NUS,  Fujinet Systems JSC, …. We have successfully held specialized courses, such as Microsoft workshop (in association with Microsoft Vietnam), FSoft summer school (in association with FPT Software Vietnam), Software Development Model Scrum/Agile (in association with Axon Active Vietnam), Software Testing Course (in association with LogiGear Vietnam).

Beside our educational activities, our faculty is proud to be one of the trusted recruiting channels for top IT companies: TMA, CSC, Axon Active, Harvey Nash, KMS. We are also the main partner of Microsoft Vietnam, especially in deploying the Microsoft Imagine Academic Institutions program and Microsoft Office365.

With all the advantages and potentials, we’re always ready to help filling the gap between companies and our students. For more information about partnership, please contact:

 • Mr. Phuoc Tran Thanh (Lecturer, Faculty of IT). Email: phuoc@it.tdt.edu.vn
 • Mr. Phuc H. Duong (Lecturer, Faculty of IT). Email: phuc@it.tdt.edu.vn