Nhảy đến nội dung
x

Từ ngày 30/06 đến ngày 15/07/2018, Khoa CNTT đã tổ chức đưa 18 sinh viên tham gia chương trình th

SEN Techs là Công ty hoạt động trong lĩnh vực Công Nghệ Giáo Dục, cung cấp các giải pháp điện tử

Vào buổi sáng ngày 6/7/2018, Khoa CNTT đã có buổi gặp gỡ lần đầu với Công ty Techbase Việ

Căn cứ theo kế hoạch số 1113/2018/TĐT-KH về việc “Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng Đại học Tô