Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên thi kĩ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 04/2018 (

Công ty Just-In-Time đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Hiện tại công ty TNHH Công nghệ tin học Hữu Tính có nhu cầu tuyển dụng vị trí KỸ THUÂ

Hiện công ty đang cần tuyển một trong hai vị tri "FRONT-END / FULL STACK WEB DEVELOPER": 

Khoa CNTT thông báo thời gian đóng tiền lệ phí thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 ch

Khoa CNTT thông báo danh sách kết quả đăng kí đồ án HK2/2017-2018 (final)

  Gameloft được thành lập vào năm 2000 và là một trong số những doanh nghiệp đi