Nhảy đến nội dung
x

Khoa CNTT thông tin đến các bạn sinh viên về chương trình tuyển dụng của công ty 

Chương trình học bổng tìm kiếm tài năng trẻ DTS 2018 đã bắt đầu khởi động rộng rãi tại Hà Nội

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng (áp dụng cho khóa nhậ

Vào lúc 8h30 ngày 06/12/2017, Khoa CNTT phối hợp cùng công ty GA Consult

Công ty TNHH Hạo Phương được thành lập vào năm 2004, là nhà phân phối các sản ph

Cuộc thi Hackathon Bình Dương năm 2017 được tổ chức từ ngày 25/11/2017 đến ngày 26/11/2017.

Vào lúc 18h00 ngày 15/11/2017, Khoa CNTT tổ chức chương trình Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nh

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký hồ sơ nhận học bổng của Công ty KMS Tec