Nhảy đến nội dung
x

Hiện tại dự án TMA Foundation Training - TFT đang tuyển dụng sinh viên CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu

Công ty Nielsen Vietnam hiện nay đã có nhu cầu tuyể

Vào ngày 13 tháng 01 năm 2018, Sinh viên Khoa CNTT đã có chuyến dã ngoại tại KDL Bò Cạp Vàng.

MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TTJWORLD

Công ty Terralogic Vietnam  hiện đang tuyển internship với những yêu cầu sau:

Công ty Global Cybersoft hiện đang tuyển dụng các vị trí:

NEOTEK TUYỂN DỤNG 6 LẬP TRÌNH VIÊN ERP