Nhảy đến nội dung
x

Hiện tại công ty TNHH Công nghệ tin học Hữu Tính có nhu cầu tuyển dụng vị trí KỸ THUÂ

Hiện công ty đang cần tuyển một trong hai vị tri "FRONT-END / FULL STACK WEB DEVELOPER": 

Khoa CNTT thông báo thời gian đóng tiền lệ phí thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 ch

Khoa CNTT thông báo danh sách kết quả đăng kí đồ án HK2/2017-2018 (final)

  Gameloft được thành lập vào năm 2000 và là một trong số những doanh nghiệp đi

Hiện tại, CESTI mở đợt tuyển dụng tháng 2 tại các vị trí sau:

 Nếu bạn là sinh viên năm 3 & 4 hoặc mới tốt nghiệp.

SMARTOSC – FRESH SEED PROGRAM 2018

NẾU BẠN LÀ: