Nhảy đến nội dung
x
HỌC BỔNG “TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ DTS” 2018
HỌC BỔNG “TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ DTS” 2018
Robogame 2017
Cuộc thi RoboGame nằm trong chuỗi chương trình chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và lớn mạnh của Đại học Tôn Đức Thắng.
Faculty of Information Technology 5th Anniversary Celebration

Faculty of Information Technology

Subscribe to Hoạt động khoa