Nhảy đến nội dung
x

Tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng (2017)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên tiêu chí đánh giá các môn kỹ năng (áp dụng cho khóa nhập học năm 2017)

  • Phương pháp học đại học
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng viết và trình bày

Các bạn xem theo file đính kèm.

Trân trọng./.

Khoa CNTT

Post room
Tin tức