Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Xử lý học vụ sinh viên quá hạn đào tạo, nợ học phí và cảnh báo học vụ đợt tháng 09/2017 (hệ Liên thông, VHVL)

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên liên thông, vừa học vừa làm quá hạn đào tạo, nợ học phí đợt tháng 9/2017.

Thông báo (SV đọc kĩ): 17 Xoa ten va canh bao T09.docx

Danh sách DSSV_QHDT_T9_2017.xlsx (SV lưu ý hai sheet: quá hạn và học phí)

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách liên hệ trực tiếp VP khoa (C004) làm đơn xin gia hạn (không xử lý qua điện thoại).

Đối với trường hợp nợ học phí, các bạn liên hệ Khoa làm đơn xin cứu xét và đính kèm biên lai hoàn thành học phí.

Hạn chót nhận đơn: trước ngày 23/10/2017

Trân trọng./.

Khoa CNTT