Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Nộp cuốn luận văn mạ vàng (Khóa 17)

Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tháng 9/2017

Sáng ngày thứ hai (16/10/2017), các nhóm cử đại diện ghé văn phòng Khoa để lấy phiếu nhận xét của Hướng dẫn và Phản biện photo ra 2 bản.
 
+ Thời gian nộp cuốn luận văn mạ vàng: đến hết ngày 20/10/2016.
 
LƯU Ý QUAN TRỌNG:
1/ Các bạn phải xưng là "chúng tôi" trên báo cáo. Phần Lời cảm ơn có thể được xưng "chúng em" để thể hiện lòng kính trọng. Ngoài ra, tất cả các nội dung khác đều bắt buộc xưng "tôi", "chúng tôi".
2/ Hai (02) bản Bìa màu xanh lá cây (trình bày chính xác theo mẫu của Khoa, không vẽ vời thêm hoa lá cành)
3/ Trên bìa ghi: Khóa luận tốt nghiệp (chứ không phải Luận văn tốt nghiệp)
4/ Đính kèm đóng vào trong mỗi cuốn là 2 phiếu giấy nhận xét hướng dẫn, phản biện (bản photo, đóng đúng theo thứ tự). Liên hệ Khoa để nhận bản gốc về photo.
5/ Ghi nhãn đĩa CD theo mẫu đính kèm mail.​
6/ Gáy của cuốn Khóa luận/đồ án ghi tên tác giả, niên khóa đào tạo và năm tốt nghiệp.
 
​M
ọi ý kiến thắc mắc các bạn liên hệ ​khoa CNTT để được hướng dẫn

Trân trọng./.

Khoa CNTT