Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Kí tên mở lớp môn Đồ án 1, 2, ứng dụng - HK2/2017-2018

Khoa CNTT xin thông báo:

SV thuộc khóa 18 trở về trước có nhu cầu trả nợ môn Đồ án 1, 2 và đồ án ứng dụng trong HK2/2017-2018 thì ghé Văn phòng Khoa để kí tên xin mở lớp.

Hạn chót đăng kí: hết ngày 24/11/2017

Lưu ý:

Không kí tên dùm bạn

Trường hợp nếu mở lớp thành công Đồ án 2 và đồ án ứng dụng thì SV phải thi lại Kỹ năng thực hành chuyên môn trong HK2

Trân trọng./.

Khoa CNTT