Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Kế hoạch xử lý quá hạn đào tạo hệ CQ - Khóa 14 ĐH và Khóa 8 CĐ trở về trước

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý quá hạn đào tạo tháng 10/2017:

- Đối tượng áp dụng:

  • Trình độ đại học: Sinh viên từ khóa 14 (tuyển sinh 2010) trở về trước
  • Trình độ cao đẳng: Sinh viên từ khóa 8 (tuyển sinh 2012) trở về trước

+ Kế hoạch chi tiết SV download tại link sau: 17 Xoa ten va canh bao T10.doc

+ Danh sách sinh viên: ds_quahan_201709.xls

+ Tình hình nợ môn: THNM_QUAHAN_201709.pdf

Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên, nhận đơn cứu xét gia hạn, đơn xin chuyển hệ, chuyển bậc đào tạo: từ 17/10 đến ngày 08/11/2017 tại VP khoa CNTT (C004)

Nếu SV còn nợ TOEIC AV6 thì khi liên hệ Khoa làm đơn đính kèm bảng điểm TOEIC thi gần nhất để làm minh chứng cho nhà trường cứu xét.

Trân trọng./.

Khoa CNTT.