Nhảy đến nội dung
x

THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ và cảnh báo học vụ HK2/2016-2017

Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên đề nghị xử  học vụ HK2/2016-2017
 
** Sinh viên lưu ý cột "Kết quả xét" để biết nằm trong diện bị Xử lý học vụ (XLHV) hay Cảnh báo học vụ (CBHV).
 

Sau đây là một số mốc thời gian quan trọng, đề nghị SV theo dõi nghiêm túc thực hiện

23/08 – 06/09/2017

Sinh viên nộp đơn xin cứu xét, đơn xin chuyển bậc/hệ đào tạo,… tại Văn phòng Khoa.

25/09/2017

Phòng đại học thông báo kết quả xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viênĐối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị cứu xét chuyển bậc đào tạo (đối với những ngành có đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp).

25/09 – 27/9/2017

Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo tại Văn phòng Khoa.

 

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách liên hệ gấp VP Khoa (C004) để làm đơn cứu xét (cho SV bị XLHV) và đơn cam kết (cho SV bị CBHV) từ ngày 23/08/2017 - 06/09/2017.

Sinh viên khi thấy được thông báo này đề nghị phổ biến rộng rãi đến các sinh viên khác cùng được biết.

***** Đề nghị các bạn lớp trưởng, tổ trưởng, ban chấp hành Đoàn Hội làm nhiệm vụ triển khai gấp đến các bạn trong lớp, trong tổ của mình và THỰC HIỆN BÁO CÁO GẤP lại cho Khoa (tình trạng sinh viên, số ĐT liên lạc)
 
Trân trọng.
 
Khoa CNTT