Nhảy đến nội dung
x

Thời gian đóng tiền lệ phí thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Khoa CNTT thông báo thời gian đóng tiền lệ phí thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 cho khóa 18 trở về trước

  • Thời gian: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018
  • Địa điểm: Phòng tài chính

Sinh viên kí tên không làm luận văn thì không cần phải đóng tiền. Tuy nhiên, SV cũng nên theo dõi các thông báo và dữ liệu học phí.

Mọi thắc mắc SV vui lòng liên hệ email cpphung@it.tdt.edu.vn hoặc trực tiếp VP khoa C004.

Trân trọng.

Khoa CNTT

Post room
Thông báo