Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt Journal Club tháng 4/2018

Sinh hoạt Journal Club tháng 3 với chủ đề "An efficient forgery detection algorithm for object removal by exemplar-based image inpainting" do Cô Huỳnh Ngọc Tú trình bày.

Buổi sinh hoạt được trình bày và trao đổi bằng tiếng Anh. Với chủ đề mang tính thiết thực cao, nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho người trình bày.

jc-tu

Bên cạnh đó, GS.Sang Hyuk Lee, giảng viên nước ngoài của Khoa cũng đã trình bày hướng nghiên cứu của mình.

jc-lee