Nhảy đến nội dung
x

Qui trình đăng ký môn học MỚI (từ HK1/2018-2019)

Khoa CNTT thông báo về việc triển khai quy trình đăng ký môn học mới áp dụng cho đợt đăng ký môn học HK 1/2018-2019 (dự kiến sinh viên đăng ký từ ngày 02/05/2018; Sinh viên đóng tiền học phí từ ngày 02/07 - 22/07/2018)

File thông báo đính kèm.

Theo quy trình ĐKMH này nếu sinh viên không đóng học phí trong thời hạn quy định (trước khi học kỳ học bắt đầu), sinh viên sẽ không có tên trong danh sách lớp học. Trường sẽ không có bất kỳ đợt thu bổ sung nào sau thời gian trên.

Trân trọng./.

Khoa CNTT

 

Post room
Thông báo