Nhảy đến nội dung
x

Nội dung ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2018

​Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên nội dung ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 1/2018

Đối tượng: sinh viên cao đẳng khóa 10 trở về trước

Môn Thiết kế web (chuyên ngành): HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.

Khái quát đề thi: Yêu cầu tạo CSDL như mô tả; thiết kế giao diện như đề dùng HTML, CSS; xử lý sự kiện dùng Javascript; Kết nối CSDL lấy dữ liệu hiển thị trên web (PHP-MySQL); xử lý thêm/xóa/sửa dữ liệu.

(Đang cập nhật, SV lưu ý theo dõi)​

Post room
Thông báo