Nhảy đến nội dung
x

Microsoft Imagine Cup 2017

Khoa CNTT mời các bạn sinh viên tham dự buổi giới thiệu cuộc thi Microsoft ImagineCup 2017 tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đây là một trong những sân chơi công nghệ có tầm quốc tế, và là nổ lực của Khoa CNTT trong việc trang bị những kỹ năng cần thiết để các bạn sinh viên nhận thức được việc áp dụng các công nghệ hiện đại của Microsoft trong giải quyết các vấn đề xung quanh mình.

Buổi seminar là cơ hội để các bạn được nghe giới thiệu về cuộc thi và các hạng mục thi đấu. Đồng thời, các bạn có cơ hội trao đổi với Công ty Microsoft Việt Nam và giảng viên của Khoa CNTT để định hướng ý tưởng cho đề tài.

Thông tin về hội thảo: