Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 (Chính quy)

Khoa CNTT xin thông báo Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018.

Các bạn SV lưu ý các mốc thời gian trong kế hoạch để thực hiện cho đúng

Trân trọng./.

Khoa CNTT

Attachment
Post room
Thông báo