Nhảy đến nội dung
x

HỌC BỔNG “TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ DTS” 2018

Chương trình học bổng tìm kiếm tài năng trẻ DTS 2018 đã bắt đầu khởi động rộng rãi tại Hà Nội và TP HCM. Đây là chương trình thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS (DTS Group) với mục tiêu mang lại những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội thông qua việc hỗ trợ và bồi dưỡng những bạn sinh viên tài năng, có khát vọng thể hiện bản thân và mong muốn được tham gia thử sức tại các dự án công nghệ thực tế.

Liên kết chính:

http://www.dts.com.vn/vie/news/2,45/DTS-KHOI-DONG-CHUONG-TRINH-HOC-BONG-%E2%80%9CTIM-KIEM-TAI-NANG-TRE-DTS%E2%80%9D-2018-.html