Nhảy đến nội dung
x

Hợp tác doanh nghiệp

Với mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững mối liên kết giữa Khoa Công nghệ thông tin (Khoa CNTT) và các doanh nghiệp trong ngành CNTT ở hoạt động tuyển dụng cũng như hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khoa mong muốn thiết lập mối quan hệ thân hữu với doanh nghiệp trong các hoạt động như:

  • Cơ hội việc làm cho sinh viên.
  • Các lớp học chuyên đề nhằm giúp sinh viên lĩnh hội các kỹ năng và kiến thức phù hợp với môi trường thực thế doanh nghiệp.
  • Các học bổng bán phần, toàn phần nhằm hỗ trợ, ươm mầm tài năng cho sinh viên.
  • Định hướng cho sinh viên những xu hướng công nghệ trong tương lại để bắt kịp thời đại.
  • Quảng bá thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp trên các kênh thông tin truyền thông của Khoa.

Khoa CNTT đã và đang xây dựng mối quan hệ thân hữu với tập đoàn và công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam như: Microsoft, IBM, HarveyNash, FPT Software, TMA, GameLoft, LogiGear, Orient, Axon Active, ISB, KMS, NUS, Fujinet Systems JSC, …. Trong đó, Khoa CNTT và doanh nghiệp đã cùng phối hợp triển khai thành công các khóa học chuyên đề và cấp chứng chỉ cho sinh viên như: Microsoft Workshop (với công ty Microsoft Việt Nam), thi và cấp chứng chỉ phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng (do công ty IBM tài trợ), FSoft Summer School (với công ty FPT Software Việt Nam), mô hình phát triển phần mềm Scrum/Agile (với công ty Axon Active Việt Nam), khóa học về kiểm thử phần mềm (với công ty LogiGear Việt Nam), ….

Bên cạnh hoạt động hợp tác đào tạo, Khoa CNTT tự hào là kênh tuyển dụng uy tín của các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam như: TMA, CSC, Axon Active, Harvey Nash, KMS, …. Đồng thời, Khoa CNTT cũng là một trong số các đối tác hợp tác chiến lược của Microsoft Việt Nam, cụ thể là việc triển khai thành công và hiệu quả chương trình Microsoft Imagine Academic Institutions và Microsoft Office 356 Education.

Với những lợi thế và tiềm năng trong hoạt động hợp tác doanh nghiệp của Khoa CNTT, chúng tôi luôn và sẽ sẵn sàng là cầu nối hiệu quả giữa sinh viên và doanh nghiệp đối tác. Thông tin thêm về chương trình hợp tác, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ về:

  • Ông Trần Thanh Phước (Trợ lý Trưởng khoa, Khoa CNTT). Email: ttphuoc@it.tdt.edu.vn
  • Ông Dương Hữu Phúc (Giảng viên, Khoa CNTT). Email: dhphuc@it.tdt.edu.vn